Internet är en teknisk innovation som minst sagt revolutionerat samhället. En mängd olika tjänsteföretag genomför sina tjänster online och E-handeln har skapat ett helt nytt sätt att shoppa.

Internet

Detta är en mycket stor förändring som skett relativt snabbt. Visserligen har internet funnits sedan 80-talet men med tanke på hur stor förändring av samhället som denna innovation resulterat i kan det sägas att det är en av de snabbaste samhällsförändringar som skett.

Grunden till internet var viljan att kunna kommunicera med hjälp av de datorer som blev allt vanligare under 80-talet. Nu finns det visserligen en mycket tidigare föregångare till det som skulle bli internet redan från 1969 (Arpnet) men det var på 80-talet som de stora stegen togs framåt. Nu skapades nät som kopplade samman flera olika universitet. Fokus låg alltså på kommunikation.

Under 90-talet blev det allt fler privatpersoner som började utnyttja internet och med detta växte även ett flertal tjänster fram. Bland annat introducerades sökmotorer vilket skapade ett betydligt enklare sätt att hitta det man söker efter. Det som i början var en ”hjälp” att hitta rätt har idag blivit en standard vid utnyttjandet av Internets fördelar. Att ”Googla” är en självklarhet och detta i många fall då man ändå vet vilken domän man vill besöka. Det är helt enkelt snabbare och enklare att googla efter Clas Ohlson och sedan klicka sig in på denna butik än att försöka stava namnet exakt rätt som URL.

Sedan 90-talet har utvecklingen gått extremt snabbt och de flesta företag har någon slags närvaro på webben. Detta allt från de mindre snickerierna som har hemsidan för att presentera vad de gör till de mer avancerade E-handelsplattformar som större E-butiker använder sig av. Det som även blivit populärt på senare år är bokningssystem för frisörer, biltvättar och hälsocentraler.

Från att internet från början var ett verktyg för att kommunicera har det förändrats till att vara en del i vardagslivet. Men just kommunikationen finns kvar som en stor del. Detta inte minst genom mail och sociala livet på Social media.